A língua dos meus pais (gl – en)

Interésame a realidade lingüística, en xeral todo o que lle é circundante e en particular a sua relación coa autoestima.

Cando eramos pequenos había un mundo que xa non existe pero que vou traer ao presente por uns minutos para entender por qué somos o que somos.

Ao chegar a adolescencia decateime de que os meus pais falaban con todo o mundo a sua língua de nacemento pero a nós educábannos en outra distinta. Isto non sería nada anormal se fósemos unha familia de emigrantes na Suiza, que usa cos cativos o francés para que se integren na sociedade. Nembargantes, estabamos no noso país, onde naceran os avós dos nosos bisavós e os nenos aprendiamos a vida nun idioma alleo.

Hai unha neboa que cobre moitas partes da nosa existencia incluso sen que nos decatemos. Podemos pensar que son só nubes durante toda a vida e un día estrano un vento novo fai que despexe e descubrimos que ai estivo dende sempre o cumio dunha montaña.

Así ocorreu que nestes días chegou a luz a este cumio e decateime da crúa implicación do feito de que a tua língua na tua terra non valla e debas educar á seguinte xeración nunha fala allea para que poida optar a un mellor futuro. Cando a cultura do teu pobo non vale es ti por extensión quen non vale.

Este lastre que arrastra o meu pobo, fai que necesitemos sempre estar demostrando o útiles que somos, e que a maioría das veces usemos o traballar como burras para dicirlle ao mundo, mirade o moito que valemos!

Aos dezanove anos comecei a falar o idioma dos meus pais empregándoo nos traballos e exames da universidade e en todos os ámbitos da vida. Pasei uns anos sendo monolingüe, e hoxe despois de tres décadas esta segue a ser a miña primeira língua. Creo que no subconsciente foi un acto de amor cara á familia “vedes como o voso vale tanto como o dos demais, que non somos menos ca ninguen!”

Estou moi orgulloso dos meus pais. Espero que o traballo de normalizacion lingüística deste tempo todo sirva para que eles tamen se sintan importantes

My parents’ language

I am interested in linguistic reality, in general everything that surrounds it and in particular its relationship with self-esteem.

When I was little boy there was a world that no longer exists but that I will bring to the present for a few minutes to understand our life as it is today.

Upon reaching adolescence, I realized that my parents spoke their mother tongue to everyone, but they brought us up in a different language. This would not be anything abnormal if we were a family of emigrants in Switzerland, who use French with their children to integrate into society. However, we were in our homeland, where our great-grandparents’ grandparents were born and children learned life in a foreign language.

There is a fog that covers many parts of our existence without us even realizing it. We can think throughout our lives that they are only clouds and on a strange day a new wind clears it and we discover that the top of a mountain has always existed there.

It happened that these days the light came to this summit and I realized the stark implication of the fact that your language in your country is not worth it and you must educate the next generation in a foreign language so that they can qualify for a better future. When the culture of your people is not worth it, you are by extension the one who is not worth it.

This burden that my people carry, makes us always need to show how useful we are, and most of the time we work like slaves to tell the world, look how much we are worth!

At the age of 19 I began to speak my parents’ language and use it in university assignments, exams and then in all areas of life. I spent a few years being monolingual and today, after 30 years, it is still my first language. I think that in the subconscious it was an act of love towards my family «you see how yours is worth the same as that of others! We are no less than anyone else!»

I am very proud of my parents. I hope that the linguistic standardization work of all this time also serves to make them feel important.

2 comentarios sobre “A língua dos meus pais (gl – en)

  1. Com certeza, e esse utilitarismo é incompatível com as culturas minoritárias que sofrem o esforço de adaptacão, muitas vezes de negação do próprio ser para poder seguir adiante fingindo outra identidade.
   Emfim, são as misérias que temos os galegos, suponho que cada quem tem as suas
   Obrigado pelo comentário e saudaçoēs

   Me gusta

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Crea tu sitio web con WordPress.com
Comenzar
A %d blogueros les gusta esto: