A eternidade tamén se acaba

Hai 30 anos viaxaba en tren 
da mañá á noitiña para alcanzar a fronteira
Logo toda a noite durmindo no coche cama
arrolado polo troupelear das rodas metálicas
até chegar á gare Montparnasse estreando o día
tras unhas eternas 24 horas para percorrer 
as 1000 millas que nos afastaban 
á miña arrogancia e máis a min
do deslumbrante mundo por descubrir.
Naquel momento no que entraba tanta luz
aínda a lama da vida non tiña salpicado 
as miñas roupas recén estreadas
camiñaba cos ollos ben abertos
todo me prestaba, nada me fería
e mesmo se xa me movía no labirinto
pechado
o aire non se viciara 
co que pensaba que era libre.
Curiosamente, as tarefas monótonas na fábrica
repetidas como un mantra durante un ano
cronometradas entre 14 e 32 segundos
leváranme a unha independencia 
que facilitaba a navegación
sen solicitar permisos, 
 ceibe coma o fume
que non sabe
que o leva 
o vento
París recibíame coa arquitectura abraiante
e os seus sinxelos “pains au chocolat”
a miseria amosábase nos escaparates
de tal xeito que non eras quen de recoñecela
case afogado entre tanta novidade
prometía amor eterno,
como se a eternidade me pertencese
“eu bolsiña de té prometo-te
durar toda a vida”
A cidade das luces foise apagando
como tantas outras marabillas da xuventude
viñeron as carreiras e as angustias
o demostrarlle ao mundo o que nunca fun
nun traxe que me torturaba por apertado
pero resistín e fun avanzando no camiño
mais os días e os anos foron caíndo 
coma unha pinga constante sobre os lazos
febles
o aire foise facendo irrespirabel 
no meu labirinto de paredes gastadas
e a eternidade desfíxose como unha neboa matinal
cando ás doce chega a luz do sol cansa
despois de case 150 millóns de quilómetros
quédanlle as forzas xustas para tornar a bruma
e mostrar os cristais rotos e o silencio
que quedaron testemuñas
do fracaso do que quixo ser un imperio
imperecedoiro
e non chegou a comunidade de veciños
con serios problemas estructurais.
Como colofón, podo descubrir o que me queda
entre os dedos logo de tanto sufrimento:
a certeza de que o único eterno é a 
insensatez humana.

Eternity also ends

30 years ago I used to travel by train
from morning to evening to get to the border
Then I spent the whole night sleeping in the sleeper
cradled by the rattle of metal wheels
arriving at Montparnasse station premiering the day
after an eternal 24 hours to travel
the 1000 miles that separated,
my arrogance and me
of the dazzling world to discover.

At that moment when so much light came in
still the mud of life had not splashed
my brand new clothes
I walked with my eyes wide open
everything suited me, nothing hurt me
and although I was already moving in the labyrinth
closed
the air was not stale
that's why I felt free.
Interestingly, the monotonous tasks in the factory
repeated like a mantra for a year
timed between 14 and 32 seconds
they had brought an independence
that facilitated navigation
without requesting permits
 as free as smoke
 not knowing
that it's carried
by the wind
Paris welcomed me with impressive architecture
and its simple "pain au chocolat"
misery was displayed in the shop windows
in such a way that you couldn't recognize her
almost drowned in the middle of so much novelty
I promised eternal love,
as if eternity belongs to me
"I, tea bag, promise to last
a lifetime for you"

The city of lights was fading
like so many other wonders of youth
the races and anxieties came
to show the world what I was not
in a suit that tortured me for tight
however I resisted and continued on my way
but the days and the years were falling
like a constant drop on the ties
weak
the air became unbreathable
in my labyrinth of worn walls
and eternity faded like the morning mist
when at noon the tired sunlight
after almost 150 million kilometers
has enough strength left to dissolve the haze
and show the broken glass and the silence
that were witnesses
of the failure of what wanted to be an empire
imperishable
and stayed in a neighborhood community
with serious structural problems.

To top it off,I can show what I have left
between the fingers after so much suffering:
the certainty that the only thing eternal is
human folly.

2 comentarios sobre “A eternidade tamén se acaba

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Crea tu sitio web con WordPress.com
Empieza ahora
A %d blogueros les gusta esto: